Πολιτική Απορρήτου

τοιχεία επιχείρησης:
ΘΕΟΔΟΣΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Α.Φ.Μ. 074990491
Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑδΑΣ
ΕΔΡΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 10 ΓΛΥΦΑΔΑ
ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ. 2448901000.

Επισκεπτόμενοι τον δικτυακό τόπο e-paramythaki.gr αποδέχεστε τους παρακάτω όρους. Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε το Δικτυακό Τόπο, αν δεν αποδεχθείτε τους παρακάτω όρους.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας e-paramythaki. gr και προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση κλπ.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στην ιστοσελίδα του διαδικτυακού τόπου e-paramythaki. gr, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα e-paramythaki. gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.